Filosofische praktijk

Justine Pardoen @DeDenkruimte filosofisch practicus

Als filosofisch practicus leid ik Socratische gesprekken, ook met leerlingen in de klas. Daarnaast ontvang ik in mijn filosofische praktijk De Denkruimte mensen met urgente kwesties voor denkgesprekken.

Ken jezelf: samen op onderzoek naar je eigen denksysteem

Je gaat naar een filosofische praktijk omdat je een kwestie hebt waarover je hardop wilt nadenken. Je wilt in gesprek omdat je iets wilt weten, iets begrijpen, iets oplossen. Samen onderzoeken we de kwestie die je voorlegt, door je vraag te onderzoeken. Wat zit erachter, wat zit erin? Ik werk daarbij volgens de Gilde-methode: van vraag naar vraag, op zoek naar waarheid. Steeds preciezer weten en niet-weten, brengt je dichter bij de waarheid. De waarheid over jou, in dit geval.

De vraag waarover je wilt nadenken, kan van alles zijn, als het voor jou maar een relevante en urgente vraag is. Bijvoorbeeld:

  • Ga ik door met deze studie?
  • Waarom voel ik me altijd zo onzeker?
  • Moet ik deze relatie beëindigen?
  • Is er leven na de dood?
  • Hoe komt het dat ik niet van mijn schoonmoeder kan houden?
  • Waarom voel ik me eenzaam in deze baan?
  • Ben ik een goede leider?

Wat is jouw vraag?

Wat we in de gesprekken doen, is praktische filosofie. We gaan filosoferen.

Filosoferen is niet alleen denken, maar ook stelling nemen tegenover je eigen denken. Wat denk je nou eigenlijk? Door je denken aandachtig te formuleren en soms met taalkundige precisie te ontleden, ontdek je wat er onder je gedachten ligt. In dialoog onderzoeken we wat je zegt over je gevoelens, je beweringen en je oordelen. Waar ga je vanuit en wat zijn je conclusies? Durf je te staan voor wat je zegt? Of kom je tot de ontdekking dat je af wilt van de vaste ideeën die je ooit hebt opgebouwd en die je nooit meer betwijfeld hebt? Dat kan zomaar.

Kortom: durf jij in beweging te komen? Durf je je eigen denken te fileren, op zoek naar wijsheid?

Vaak vind je in het proces een antwoord of een oplossing voor je probleem, maar dat is — hoe welkom ook — eigenlijk bijvangst. De echte winst is dat je leert jezelf niet aflatend te bevragen. Want alleen zo ontdek je wie jij bent, hoe jouw ‘denksysteem’ in elkaar zit, wat jouw waarheid is en waar je denken tekortschiet. Deze vragende — zeg gerust ‘filosofische’ — houding, waarmee je je denken steeds verder duwt, brengt je soms op het randje van het weten. Daar sta je dan: dat je het niet meer weet.

“Dat randje is geen gemakkelijk plekje”, zei een bezoeker eens in gesprek met mij. En zo is het. Eerst voel je een enorme afgrond. Maar er is ook een heel mooi uitzicht: voorbij die afgrond gloort wijsheid.

Neem plaats in De Denkruimte en leer jezelf kennen

Mail me gewoon als je meer wilt weten. De kosten van de gesprekken zijn naar draagkracht. Het eerste gesprek is gratis.

Reserveer alvast een plekje in mijn agenda. Ook avonden zijn mogelijk.

Mail me

Ik ben lid van het Gilde van Filosofisch Practici.

Zie ook:

  • De website van het Gilde van Filosofisch Practici
  • De website van de grondlegger van de Gilde-methode Harm van der Gaag
  • De opleiding tot Filosofisch Practicus bij de ISVW

Ervaring van mijn bezoekers

Studente (19):

Voordat ik bij Justine kwam, had ik veel vragen over dingen waar ik nog nooit een serieus gesprek over had gehad. Ik wist niet wat ik met de vragen moest doen. Toen ik in gesprek ging, hielp Justine mij heel erg verder door te bedenken waarom ik bepaalde woorden gebruikte en verbanden te zien tussen de dingen die ik zei. Ik had allemaal losse vragen en uiteindelijke ontdekte ik dat ze te maken hadden met één groter aspect in mijn leven. Verder heb ik door de gesprekken geleerd om na te denken over wat specifieke woorden die ik gebruik, betekenen voor mij, en kritisch te kijken of ik mezelf niet tegenspreek. Bij Justine is een gesprek nooit afgelopen. Na elke sessie bedachten we weer een nieuwe vraag waar ik over na kon denken voor het volgende gesprek. Zo leerde ik dat elk gesprek nieuwe vragen opwekt.

 

Nanny (50):

Ik had een knagende vraag: ‘Wat ga ik de komende 20 jaar met mijn leven doen?’ Tijdens een serie gesprekken met Justine werden mijn denkpatronen onder de loep genomen aan de hand van vele vragen. Elke sessie eindigde met een vraag om mee naar huis te nemen en daarover na te denken, waarna de volgende sessie daarop door ging. En net als je denkt: ‘nu weet ik het!’, blijkt dat je gedachten en je motivatie toch heel erg van buitenaf gereguleerd worden, dan wel door de meningen die je zelf hebt over de buitenwereld en je denkpatronen waar je al jaren in vast loopt. En daardoor kom ik verder van mezelf af te staan dan me lief is. Dat kost energie, energie die ik nodig heb om me bezig te houden met wat ik belangrijk vind en leuk vind. Bij de laatste sessie denk ik te weten wat ik wil met de rest van mijn leven. Tot Justine gewoon verder blijft peuteren naar het waarom van deze beslissing, die dus geen keuze blijkt te zijn, maar wederom ingegeven door wat ik denk dat de wereld om mij heen van mij verwacht. En als ik daar dan actie op onderneem, en voel dat die actie goed voelt, valt er een zware deken van mij af. Nee, het leven gaat niet ineens vanzelf op rolletjes. Er blijven valkuilen opdoemen die mijn denken over dreigen te nemen op cruciale momenten. En toch lijkt het of ik er net ietsje beter in ben dan een paar maanden geleden om afstand te nemen en me niet door tijdsdruk te laten overweldigen bij het nemen van beslissingen, maar meer vanuit rust keuzes te maken en daar bewust mee te leven en van te genieten. En weet ik nog steeds niet wat ik de komende 20 jaar ga doen. Zoals niemand dat op voorhand kan weten. Maar ik kijk wel grotendeels blij naar mijn agenda om te zien wat er de komende tijd op mijn pad komt.

 

Gideon (54):

Bevraagd worden over hoe je denkt over zaken, je eigen zaken, bij filosofisch practicus Justine Pardoen is een spannende reis geworden. Geen antwoord op mijn vragen, maar elke keer weer een vraag naar het hoe en waarom van mijn vraag, mijn werkelijke vraag, vrees of wat ik mogelijk uit de weg ga. Soms ongemakkelijk, soms confronterend word ik uit de comfort zone van mijn eigen denken gelokt. Elk gesprek ga ik met een vraag huiswaarts, vragen als ‘wanneer ben je goed genoeg?’, ‘wat doe ik dan precies?’ of ‘kan de twijfel gewoon blijven bestaan?’. Regelmatig plopt de huiswerkvraag boven in mijn bewustzijn gedurende relevante zaken tijdens de weken tussen de gesprekken. Zo doen de vragen hun werk in mijn dagelijks leven en mijn belevenissen vormen weer de inbreng voor verdieping in het volgende gesprek bij Justine. Hardop nadenken is het eigenlijk, op zoek naar wijsheid. Het heeft me gesterkt in mijn dagelijks werk. Het helpt me weerwoord te bieden aan mijn interne criticus, gewoon door een vraag te stellen, socratisch wel te verstaan. Dank je wel, Justine.

 

F.H., onderwijsprofessional:

De denkgesprekken met Justine helpen mij woorden te vinden voor mijn denkproces. Met behulp van de vraagstelling van Justine leer ik betekenis te verlenen aan mijn gevoel en kan ik gevoelens als ‘me niet nuttig voelen’ beter ondervangen. De gesprekken hebben ertoe bijgedragen dat ik dichter bij mijzelf kan komen met als gevolg dat ik mij beter kan openstellen naar anderen.

Meer informatie